Underhåll av grillen

Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på twitter
Dela på linkedin

Det är bra att underhålla grillen efter varje användning eller om grillen har varit länge oanvänd. Smutsig, oljig och utrustning i dåligt skick är alltid förknippat med brandrisk. Och så är det ju också trevligare att tillreda mat i en ren grill.

Gasslang och tryckregulator

Undersök gasslangens skick genom att böja den tvärt. Så här kan du se om det finns hårfina sprickor i slangen. Du kan också pensla slangen med tvålvatten eller använda en sprej utvecklad för detta ändamål. Om slangen har sprickor, byt den alltid till en ny. Samtidigt lönar sig att byta också tryckregulatorn. Kom ihåg att alltid köpa en lågtrycksregulator. Det finns inget bestämt bytesintervall för slangen och regulatorn, men en allmän regel kan vara ett bytesintervall på 2–4 år, helt för säkerhets skull. Tjugo euro är en ganska liten investering för att förhindra att gas sprider sig till fel ställen. Den säkraste platsen för gasflaskan när man grillar är bredvid eller bakom grillen. Gasflaskan får under inga omständigheter förvaras under grilldelen när grillen är påslagen.

Grillkol

Med en kolgrill måste man ha tålamod eftersom kolen är brandsäker först 1–2 dygn efter grillningen. Kolresterna ska tas bort, men först när de helt säkert har kallnat.

Rengöring av grillen

Rengör grillen och grillningsredskapen efter varje användning. Grillen är då alltid klar att användas igen. Det lönar sig att följa tillverkarens bruksanvisning eftersom olika material kräver olika underhåll.

Gasgrillens brännare

Gasgrillens brännare borstas rena och oljas till slut med matolja. Samtidigt kontrolleras att öppningarna för flammorna är rena. Om en flamma brinner gulaktig och inte blå, är det skäl att rengöra brännaren. Det kan finnas till och med spindelväv i brännarnas kanaler om de varit oanvända länge.

Rengöring av grillgallret

Till att börja med tar du bort gallret eller planchan från grillen för rengöring. Rengör det mesta av avlagringen med en grillborste och skrapa i mässing. Om det inte finns något verktyg tillgängligt så har vissa fiffiga människor märkt att avlagringen kan lösgöras också med tallkottar. Skölj delarna med vatten och torka. Diskmaskinmedel kan användas, om delarna inte är av gjutjärn. Pensla matolja på gallret, exempelvis rybsolja som tål hög temperatur, så att det som grillas inte fastnar så lätt.

Fettbränning

En plancha av gjutjärn eller ett grillgaller är lätta att hålla rena när man gör en traditionell fettbränning på dem före de tas i bruk. Detta sker på så sätt, att planchan smörjs med ister eller matolja och hettas upp ordentligt. Det är skäl att upprepa proceduren ofta så att planchan av gjutjärn förblir användbar även i framtiden och inte rostar.

En ren grill minskar fara för olyckor. Om grillen lämnas oljig kan fettet fatta eld. Det är skäl att rengöra grillens inre delar och ytor noggrant efter en lång förvaringstid. Det är också bra att rengöra rostiga galler och smörja dem igen med matolja eller ister. Värt att notera är att gjutjärnsdelar måste rengöras med mässingborstar eller en svamp avsedd för detta ändamål.

Användningstiden för gjutjärnsbrännare kan förlängas genom att byta plats på dem ibland. På så sätt belastas brännarna jämt.

Grillens utsida

Det spelar ingen roll vilken typ av grill det är frågan om så lönar det sig att hålla också utsidan och trädelarna i gott skick. Damm torkas av ytorna alltid före grillning och trädelarna behandlas exempelvis med en lämplig träolja. Om det finns glas i grillen lönar det sig att rengöra glaset efter användning med ett diskmedel som löser upp fett. Också grillens väggar och avställningsytor torkas rena genast när grillen har svalnat.

Rengöringen underlättas om du skaffar ett ordentligt grillöverdrag. Kom ihåg att grillen får täckas med överdraget först när grillen har svalnat helt och hållet.